લોક સમસ્યા

સુરત: શહેરમાં મોબાઈલ સ્નેચિંગ કરી તરખાટ મચાવનાર ગેંગ ઝડપાઈ..

સુરત : શહેરમાં મોબાઈલ સ્નેચિંગ કરી તરખાટ મચાવનાર ગેંગ ઝડપાઈ..

ઉમરા પોલીસે ત્રણ ઈસમો ને ઝડપી પાડ્યા..

ઉમરા પોલીસ એ 120 મોબાઈલ સાથે ત્રણ લાખ થી વધુ ની રોકડ કબ્જે કરવામાં આવી

પાલ,અડાજણ,વેસુ,ઉમરા જેવા પોસ વિસ્તારમાં કરતા હતા સ્નેચિંગ..

ઉમરા પોલીસ એ ચોરી ના મોબાઈલ ખરીદનાર બિલ્ડર ને પણ ઝડપી પાડ્યો..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button