દેશ

પોખરા એરપોર્ટ પર ચીન દ્વારા નિર્મિત વિરોધ: ભારતીય રાજકારો અને સ્થાનિકો દ્વારા કરારો

Nepal: પોખરા એરપોર્ટ પર થયેલો વિરોધ મુખ્યત્વે ચીનના બેલ્ટ એન્ડ રોડ ઇનિશિયેટિવ (BRI) અને તેના તંત્રીક ઉદ્દેશોને લઈને થયો હતો. વિરોધકારીઓએ માગેલી બાબતોની તપાસ કરી હતી અને તેમના મુદ્દામાં શામિલ થવામાં પણ સફળ રહ્યા હતા. તેમની માગણીઓ માંગેલી હતી કે પોખરા એરપોર્ટનું પૂર્ણ સંચાલન થવું, પોખરા એરપોર્ટના નિર્માણ પર થયેલા ભ્રષ્ટાચારની તપાસ કરવી, અને ચીની લોનોને અનુદાનમાં રૂપાંતરિત કરવો. આ વિરોધમાં 200 થી વધુ લોકો ભાગ લેવામાં આવ્યા હતા.

આ વિરોધને સમર્થન મળી હતી અને તેમના મુદ્દામાં સંસદીય સમિતિની મુલાકાત પણ યોજાયી હતી. રાષ્ટ્રીય એકતા ચળવળના અધ્યક્ષ બિનય યાદવે પોખરા એરપોર્ટ પર ચીની કબજોની માંગ કરી હતી.

તેમાંથી પોખરા એરપોર્ટ પર થયેલો વિરોધ બીઆરઆઈ અને ચીની નિવેશીઓ સાથે સંકળાયેલો હતો જે ભારત સાથે તણાવ પેદા કર્યો હતો.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button