લાઈફસ્ટાઇલ

એમસીએક્સ પર સોનાના વાયદાના ભાવમાં રૂ.196 અને ચાંદીમાં રૂ.593ની નરમાઈઃ ક્રૂડ તેલ રૂ.23 ડાઊન કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.11,543 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 58,307 કરોડનું ટર્નઓવર: બુલડેક્સ વાયદામાં 14.06 કરોડનાં કામકાજ

Mumbai News: દેશના અગ્રણી કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર મંગળવારે વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં કુલ રૂ.69,864.93 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.11,543.38 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 58307.49 કરોડનો હતો.

સોનાના વાયદા:
એમસીએક્સ પર સોનું ઓગસ્ટ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.71,712ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.71,917 અને નીચામાં રૂ.71,550 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.196 ઘટીને રૂ.71,595ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. ગોલ્ડ-ગિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.418 વધી રૂ.58,201 અને ગોલ્ડ-પેટલ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.72 વધી રૂ.7,081ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની જુલાઈ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.185 ઘટીને રૂ.71,327ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદા:
ચાંદી જુલાઈ વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.88,837ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.89,156 અને નીચામાં રૂ.88,276 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.593 ઘટીને રૂ.88,406 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.317 ઘટીને રૂ.88,116 અને ચાંદી-માઇક્રો જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.225 ઘટીને રૂ.88,217 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદા:
એમસીએક્સ પર તાંબુ, એલ્યુમિનિયમ, સીસું, અને જસતના કોન્ટ્રેક્ટ્સમાં નાના વધારા અને ઘટારા જોવા મળ્યા.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદા:
એમસીએક્સ પર ક્રૂડ તેલ જુલાઈ વાયદો 1 બેરલદીઠ રૂ.6,818ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,826 અને નીચામાં રૂ.6,757 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.23 ઘટીને રૂ.6,799 બોલાયો હતો. નેચરલ ગેસ જૂન વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.235ના ભાવે ખૂલી, રૂ.0.40 ઘટીને રૂ.230.20 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદા:
એમસીએક્સ કોટન ખાંડી જુલાઈ વાયદો 1 ખાંડીદીઠ રૂ.58,190ના ભાવે ખૂલી, રૂ.250 વધીને રૂ.58,500ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.60 વધી રૂ.900 બોલાયો હતો.

કામકાજની દૃષ્ટિએ:
એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.3,203.89 કરોડનાં અને ચાંદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.4,477.16 કરોડનાં વેપાર થયા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને નેચરલ ગેસના વાયદાઓમાં રૂ.450.31 કરોડનાં અને બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ, સીસું, તાંબુ, અને જસતના વાયદાઓમાં રૂ.1,472.03 કરોડનાં વેપાર થયા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી અને મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં રૂ.12.68 કરોડનાં કામકાજ થયા.

ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સ:
એમસીએક્સ પર બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.14.06 કરોડનાં 152 લોટનાં કામકાજ થયા. બુલડેક્સ જૂન વાયદો 18,472 પોઈન્ટ ખૂલી, 57 પોઈન્ટ ઘટીને 18,440 પોઈન્ટના સ્તરે પહોંચ્યો.

ઓપ્શન્સ:
કોમોડિટી વાયદા પરના ઓપ્શન્સમાં રૂ. 58307.49 કરોડનું નોશનલ ટર્નઓવર નોંધાયું.

કોલ ઓપ્શન્સ:
ક્રૂડ તેલ જુલાઈ કોલ ઓપ્શન 1 બેરલદીઠ રૂ.169.90ના ભાવે ખૂલી, રૂ.16.40 ઘટીને રૂ.158.30 થયો. નેચરલ ગેસ જુલાઈ કોલ ઓપ્શન 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.16.60 ખૂલી, અંતે રૂ.0.90 ઘટીને રૂ.14.85 થયો.

પુટ ઓપ્શન્સ:
ક્રૂડ તેલ જુલાઈ પુટ ઓપ્શન 1 બેરલદીઠ રૂ.153.80ના ભાવે ખૂલી, 10.20 રૂપિયાના વધારા સાથે રૂ.164 પર બંધ થયો. નેચરલ ગેસ જુલાઈ પુટ ઓપ્શન 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.8.65 ખૂલી, 0.50 રૂપિયાના વધારા સાથે રૂ.9.70 પર બંધ થયો.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button