વ્યાપાર

એમસીએક્સ પર સોનાનો વાયદો ઊંચામાં રૂ.74 હજાર અને ચાંદીનો વાયદો ઊંચામાં રૂ.94 હજારને પાર બોલાયો

  • એમસીએક્સ પર સોનાનો વાયદો ઊંચામાં રૂ.74 હજાર અને ચાંદીનો વાયદો ઊંચામાં રૂ.94 હજારને પાર બોલાયો
  • ક્રૂડ તેલ રૂ.65 નરમઃ નેચરલ ગેસ, કોટન-ખાંડી વાયદા પણ ઢીલાઃ મેન્થા તેલમાં સુધારોઃ કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.20,881 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 65,711 કરોડનું ટર્નઓવરઃ બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.20.75 કરોડનાં કામકાજ

મુંબઈઃ દેશના અગ્રણી કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં મંગળવારે આ લખાઈ રહ્યું છે ત્યારે રૂ.86,612.95 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.20,880.82 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 65711.47 કરોડનો હતો.

કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.73,790ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.74,265 અને નીચામાં રૂ.73,701 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.127 ઘટી રૂ.74,240ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની મે કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.253 વધી રૂ.60,413 અને ગોલ્ડ-પેટલ મે કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.4 ઘટી રૂ.7,288ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની જૂન વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.114 ઘટી રૂ.74,169ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી જુલાઈ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.93,761ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.94,888 અને નીચામાં રૂ.92,798 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.577 ઘટી રૂ.94,690 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.531 ઘટી રૂ.94,590 અને ચાંદી-માઈક્રો જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.532 ઘટી રૂ.94,598 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ તાંબુ મે વાયદો રૂ.926ના ભાવે ખૂલી, રૂ.8.50 વધી રૂ.945 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.6.05 વધી રૂ.248.50 તેમ જ સીસું મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.25 વધી રૂ.196ના ભાવ થયા હતા. જસત મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.3.15 વધી રૂ.278ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની મે વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.5.60 વધી રૂ.248.85 સીસુ-મિની મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.20 વધી રૂ.195.40 જસત-મિની મે વાયદો રૂ.3.20 વધી રૂ.278.05 બોલાઈ રહ્યો હતો.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ક્રૂડ તેલ જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,570ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,593 અને નીચામાં રૂ.6,488 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.65 ઘટી રૂ.6,514 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની જૂન વાયદો રૂ.62 ઘટી રૂ.6,519 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ મે વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.227ના ભાવે ખૂલી, રૂ.1.30 ઘટી રૂ.225.80 અને નેચરલ ગેસ-મિની મે વાયદો 1.2 ઘટી 225.9 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ કોટન ખાંડી મે વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.56,080ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.56,080 અને નીચામાં રૂ.55,620 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.340 ઘટી રૂ.55,760ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ મે કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.0.10 વધી રૂ.927 બોલાયો હતો.

કામકાજની દૃષ્ટિએ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.6,331.54 કરોડનાં અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.8,545.21 કરોડનાં વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.621.55 કરોડનાં 18,519 લોટ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.2,627.26 કરોડનાં 1,22,847 લોટ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.407.26 કરોડનાં 6,284 લોટ સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.68.02 કરોડનાં 1,119 લોટ તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.1,838.54 કરોડનાં 7,843 લોટ અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.567.20 કરોડનાં 7,782 લોટના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.27.77 કરોડનાં 102 લોટ મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.9.76 કરોડનાં 291 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં.

ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સની વાત કરીએ તો, એમસીએક્સ પર બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.20.75 કરોડનાં 216 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં. ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ બુલડેક્સ વાયદામાં 394 લોટના સ્તરે રહ્યો હતો. બુલડેક્સ મે વાયદો 19,197 પોઈન્ટ ખૂલી, ઉપરમાં 19,341 અને નીચામાં 19,151 બોલાઈ, 190 પોઈન્ટની મૂવમેન્ટ સાથે 41 પોઈન્ટ ઘટી 19,341 પોઈન્ટના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ઓપ્શન્સની વાત કરીએ તો, કોમોડિટી વાયદા પરના ઓપ્શન્સમાં એમસીએક્સ પર રૂ. 65711.47 કરોડનું નોશનલ ટર્નઓવર નોંધાયું હતું.

સૌથી વધુ સક્રિય કોન્ટ્રેક્ટ્સમાં કોલ ઓપ્શન્સની વાત કરીએ તો ક્રૂડ તેલ જૂન રૂ.6,600 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 બેરલદીઠ રૂ.170.30ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.180 અને નીચામાં રૂ.138 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.24.10 ઘટી રૂ.148.10 થયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ મે રૂ.230 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.5.70 ખૂલી, ઉપરમાં રૂ.9.15 અને નીચામાં રૂ.3.85 રહી, અંતે રૂ.0.05 ઘટી રૂ.5.30 થયો હતો.

સોનું મે રૂ.74,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 10 ગ્રામદીઠ રૂ.390ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.663.50 અને નીચામાં રૂ.58 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.81.50 ઘટી રૂ.642 થયો હતો, જ્યારે સોનું-મિની મે રૂ.74,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 10 ગ્રામદીઠ રૂ.610 ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.654 અને નીચામાં રૂ.339.50 રહી, અંતે રૂ.70 ઘટી રૂ.636 થયો હતો.

ચાંદી જૂન રૂ.95,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.2,999.50ના ભાવે ખૂલી, રૂ.417.50 ઘટી રૂ.3,495 થયો હતો, જ્યારે ચાંદી-મિની જૂન રૂ.93,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.3,600.50ના ભાવે ખૂલી, રૂ.601 ઘટી રૂ.4,200 થયો હતો. ક્રૂડ તેલ-મિની જૂન રૂ.6,600 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 બેરલદીઠ રૂ.22.05 ઘટી રૂ.163.50 નેચરલ ગેસ-મિની મે રૂ.230 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.35 ઘટી રૂ.5.35 થયો હતો.

આ સામે પુટ ઓપ્શન્સની વાત કરીએ તો ક્રૂડ તેલ જૂન રૂ.6,500 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 બેરલદીઠ રૂ.152.80ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.191.70 અને નીચામાં રૂ.143.50 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.27.10 વધી રૂ.175.70 થયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ મે રૂ.230 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.8.10 ખૂલી, ઉપરમાં રૂ.11.70 અને નીચામાં રૂ.5.70 રહી, અંતે રૂ.1.10 વધી રૂ.9.50 થયો હતો.

સોનું મે રૂ.73,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 10 ગ્રામદીઠ રૂ.156ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.230.50 અને નીચામાં રૂ.115 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.3.50 વધી રૂ.122 થયો હતો, જ્યારે સોનું-મિની મે રૂ.73,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 10 ગ્રામદીઠ રૂ.196 ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.298 અને નીચામાં રૂ.144 રહી, અંતે રૂ.5.50 ઘટી રૂ.150 થયો હતો.

ચાંદી જૂન રૂ.92,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.2,670ના ભાવે ખૂલી, રૂ.13.50 વધી રૂ.2,241 થયો હતો, જ્યારે ચાંદી-મિની જૂન રૂ.90,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1,802ના ભાવે ખૂલી, રૂ.18.50 વધી રૂ.1,476.50 થયો હતો. ક્રૂડ તેલ-મિની જૂન રૂ.6,600 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 બેરલ દીઠ રૂ.38.35 વધી રૂ.242.50 થયો હતો.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button