પ્રાદેશિક સમાચાર

દરેક ઘરમાં તિરંગા કાર્યક્રમનું આયોજ

દરેક ઘરમાં તિરંગા કાર્યક્રમનું આયોજન

રવિવારે સવારે 10 વાગ્યાથી સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે એકલ યુવકો દ્વારા દરેક ઘરે ત્રિરંગાનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે લિંબાયત સ્થિત સબરી બસ્તીના ઘરો પર એકલ યુવાના સભ્યો દ્વારા તિરંગો ફરકાવવામાં આવ્યો હતો. સબરી બસ્તીના 25 થી વધુ બાળકોએ દેશભક્તિ પર સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ રજૂ કર્યો હતો. આ પ્રસંગે મોહિત ગોયલ અને એકલ યુવાના પ્રવીણ અગ્રવાલ ઉપરાંત અનેક યુવા સભ્યો હાજર રહ્યા હતા.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button