કારકિર્દી

Rajkot Game Zone fire: તણખા પડવાના કારણે લાગી આગ

રાજકોટ: રાજકોટના TRP ગેમ ઝોનમાં લાગેલી આગના CCTV આવ્યા સામે, તણખા પડવાના કારણે લાગી આગ

ગેમ ઝોનમાં લાગેલી આગ 33 લોકોને ભરખી ગઈ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button