આરોગ્ય

બોવાઇન પેરીકાર્ડિયલ પેચ દ્વારા વાંકા લીંગનું સફળ ઓપરેશન

એક 46 વર્ષીય પુરૂષ ના 90° સુધીના વાંકા લીંગની સમસ્યા હોવાથી નોર્મલ સેક્સ કરવામાં તેમને તકલીફ જણાઇ. તેથી તેઓ વોકહાર્ટ હોસ્પિટલ્સ, રાજકોટ ખાતે ડૉ. નયન ટીંબડીયા (કન્સલ્ટન્ટ- યુરોલોજિસ્ટ, એન્ડ્રોલોજિસ્ટ અને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જન) પાસે તબીબી સહાય માટે આવ્યા હતા. દર્દીની  ડૉ. નયન ટીંબડીયા દ્વારા તપાસ કરવામાં સામે આવ્યું કે તેને 90° સુધીનું લીંગ વાંકુ હતું. આ બાબતો પર તપાસ કરતા ડૉક્ટર દ્વારા દર્દીને યોગ્ય સલાહ આપી તેમને ઓપરેશન કરાવા માટે સમજાવવામાં આવ્યું હતું.

 

દર્દીના અનિયંત્રિત જાતીય પ્રવૃત્તિના ઇતિહાસને જોતાં,ડોક્ટરે શંકા હતી અને તેમને પેરોની રોગનું મૂળ કારણ હોવાનું જણાયું હતું. દર્દીની સ્થિતિ જોઈને સંબોધવા માટે, ડોક્ટરે બોવાઇન પેરીકાર્ડિયલનો ઉપયોગ કરીને સર્જિકલ કરેક્શનની ભલામણ કરી. આ પ્રક્રિયાનો ઉદ્દેશ વક્રતાને સીધો કરવાનો અને સામાન્ય પેનાઇલ કાર્યને પુનઃસ્થાપિત કરવાનો હતો. દર્દીનું બોવીન પેરીકાર્ડિયલ પેચ સાથ સીધૂ કરીને ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું અને દર્દીને 24 કલાકમાં સાજા થઇ ગયા. સર્જરી પછી, દર્દીને જાતીય પ્રવૃત્તિથી દૂર રહેવા અને શ્રેષ્ઠ ઉપચારને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સર્જિકલ સાઇટની હળવા મસાજમાં જોડાવવાની સૂચના પણ આપવામાં આવી.

 

સફળ પુનઃપ્રાપ્તિની સુવિધા માટે ડોક્ટરે આ સૂચનાઓનું પાલન કરવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો. એવી ધારણા હતી કે દર્દી સર્જરી પછીના છ અઠવાડિયામાં ધીમે ધીમે સામાન્ય જાતીય કાર્ય પાછું મેળવશે. પરામર્શ અને સારવારની સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન, ડૉક્ટર દ્વારા યોગ્ય સલાહ અને કન્સલ્ટેશન પૂરું પાડવામાં આવ્યું. આ પ્રકારનું ઓપરેશન પ્રથમ વખત ડૉ. નયન ટીમ્બડિયા દ્વારા કરવામાં આવ્યું અને દર્દીને ન્યૂ સેક્સુઅલ લાઈફ આપવાનું કાર્ય કર્યું.

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button