કારકિર્દી

જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની કચેરી દ્વારા ‘મારી માટી મારો દેશ’ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ખટોદરાની પી.એચ. બચકાનીવાલા શાળા ખાતે સુરત શહેર-જિલ્લાની ‘શ્રેષ્ઠ કૃતિ પ્રદર્શન’ યોજાયું

ધો.૯ થી ૧૨ના બાળકોએ ચિત્રકળા, કાવ્ય લેખન, મોડેલ મેકિંગ, માટીકલા અને વારલી પેઇન્ટિંગની સ્પર્ધામાં તૈયાર કરાયેલી કૃતિઓમાંથી શ્રેષ્ઠ ૩ની પસંદગી

સુરત:શુક્રવાર: જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની કચેરી દ્વારા ‘મારી માટી મારો દેશ’ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ખટોદરાની પી.એચ.બચકાનીવાલા શાળા ખાતે સુરત શહેર-જિલ્લાની શ્રેષ્ઠ કૃતિ પ્રદર્શન યોજાયું હતું. જેમાં ધોરણ ૯ થી ૧૨ના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા દેશભક્તિ અને વસુધૈવ કુટુંબકમની થીમ આધારિત તૈયાર કરેલા ચિત્રો, કાવ્ય લેખન, મોડેલ્સ તેમજ માટી કળા અને વારલી પેઇન્ટિંગ રજૂ કર્યા હતા.
સાથે જ સ્પર્ધામાં તૈયાર કરાયેલી વિવિધ કૃતિઓમાંથી શ્રેષ્ઠ ૩ કૃતિઓની પસંદગી કરી પ્રથમ, દ્વિતીય અને તૃતીય ક્રમ જાહેર કરાયા હતા. આ તકે પી.એચ.બચકાનીવાલા શાળાના બાળકોને તમામ કૃતિઓને નિહાળવાની અનેરી તક મળી હતી.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button