લાઈફસ્ટાઇલ

તમે નાગરિક ધર્મ નિભાવોને

તમે નાગરિક ધર્મ નિભાવોને

 

દેશ દેશ ખાલી શું કરો છો, તમારો દ્વેષ ઉતારોને

દેશ આગળ લઈ જવાં,સૌને ભાઈ-બહેન માનોને

 

370 370 શું કરો છો,કાશ્મીર મુદ્દો પતી ગ્યો હાલો

માઁ ને રાજી કરવાં , નાત-ધર્મ-પ્રાંત-પક્ષ ફગાવોને

 

વિશ્વગુરુ માત્ર સ્વપ્નવાથી થવાશે શું વિશ્વગુરુ?

ચા વેચતાં ઓલાં છોટુને, તમેય થોડું ભણાવોને

 

ગંદકી ગંદકી શું કરો છો,એમ થાશે ભારત સ્વચ્છ?

તમારા મન અંદરની ગંદકીને , તમેય ઝાડું મારોને

 

સરકાર કરે સરકાર કરે, અસરકારક બોલ્યાં કરો

દેશ સોના નગરી બનાવવાં , તમે ય કામ આવોને

 

ભ્રષ્ટાચાર-કામચોરી કરવાંથી સુધરશે શું સ્થિતિ?

હું સુધરીશ દેશ સુધરશે, દાખલો બની બતાવોને

 

ગૌહત્યા અટકાવવાં ઘરેઘરે તમેય ગાય વસાવોને

રામમંદિર બને એ સાથેસાથે,હૈયે ય રામ વસાવોને

 

મારે શું?,મારું શું?,હુ શું કરી શકું? એ વિચાર્યા કર્યું

યથા પ્રજા તથા રાજા,તમે નાગરિક ધર્મ નિભાવોને

 

ડાહી ડાહી ફિશિયારી તો બહુ કરી દેશભક્તિની

મોબાઈલ ફોરવર્ડથી વધુ,અમલમાં મૂકી બતાવોને

ઉપાડનારાં ઉપાડશે ગોવર્ધન, બંધાશે સેતુબંધ પણ

ગોવાળ-ખિસકોલી બની, તમારું કર્મ ય દિપાવોને

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button