આરોગ્ય

નર્સિંગ એસોસિએશન દ્વારા સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબો સાથે ડોકટર્સ ડે ઉજવણી કાર્યક્રમ યોજાયું

સુરત પહેલી જુલાઈ રાષ્ટ્રીય ડોકટર દિનની ઉજવણી કરાય

સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં કિડની બિલ્ડીંગ ખાતે

કેક કાપી એકબીજા ને શુભકામના પાઠવી

નર્સિંગ એસોસિએશન દ્વારા સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબો સાથે ડોકટર્સ ડે ઉજવણી કાર્યક્રમ યોજાયું

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button