ક્રાઇમ

સચીન ઈન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તારના ગોડાઉનમાંથી સબસીડીયુકત નીમ કોટેડ યુરિયાની ૫૨ બેગો સાથે એક ઝડપાયોઃ*

સચીન ઈન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તારના ગોડાઉનમાંથી સબસીડીયુકત નીમ કોટેડ યુરિયાની ૫૨ બેગો સાથે એક ઝડપાયો

સુરતઃમંગળવારઃ- સુરતની સંયુકત ખેતી નિયામક(વિ.)ને સચીન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક ખાતે શંકાસ્પદ નીમ કોટેડ યુરીયા સંગ્રહ કરેલ હોવાની માહિતી સુરત ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇનસ્પેકટરશ્રી એચ.એમ.ગઢવી દ્વારા આપવામાં આવતા નાયબ ખેતી નિયામક(વિસ્તરણ)ના સુરત સીટીના ખેતી અધિકારીશ્રી વિશાલકુમાર કોરાટ તથા અન્ય ખેતીવાડી અધિકારીઓ સાથેની ટીમ દ્વારા તા.૧૩/૦૩/૨૦૨૩ના રોજ ડી..સી.બી પોલીસને સાથે રાખીને સચીન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક સ્થિત ZIYA TEX CHEM ડી/૧-૨૬,૨૭ના ગોડાઉનમાં તપાસ કરતા સરકારના સબસીડીવાળા નીમ કોટેડ યુરીયા ખાતરની કુલ-૫૪૧ ખાલી બેગો અને સબસીડીયુકત ભાવ પ્રમાણે ૫૦ કિ.ગ્રા વાળી ૫૨ (બાવન) નંગ કુલ.રૂ.૧૫,૩૯૨ની યુરીયા ભરેલી મળી આવી હતી..યુરીયા ભરેલ બેગ તથા ખાલી મળી આવેલ બેગ બાબતે હિમાશું મુકેશચંદ્ર ભગતવાલા(રહે, ૩૮, રામદેવનગર સોસાયટી વિભાગ-૨, પાલનપુર પાટીયા, રાંદેર રોડની પુછપરછ કરતા તેઓએ ક્રીશક ભારતી ક્રોપોરેટીવ લિમિટીડે દ્વારા ઉત્પાદિત ખેત વપરાશ અંગેના સરકારના સબસીડીયુક્ત નીમકોટેડ યુરીયાને અદલા બદલી કરી ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સપ્લાય કરતા હોવાનું જણાવ્યું હતું.

લેબોરેટરીમાં નીમ કોટેડ યુરિયા હોવાનું સાબિત થયું હતું. આ સબસીડીવાળા રાસાયણીક ખાતર નીમ કોટેડ યુરીયા ખેતીના બદલે અન્ય ઔદ્યોગીક વપરાશના હેતુસર પોતાના તાબામાં રાખ્યુ હોય તેમના વિરૂધ્ધ સચીન પોલીસ સ્ટેશનમાં ખેતીવાડી અધિકારી વિશાલ કોરાટે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. વધુ તપાસ પોલીસ સબ ઈન્સપેકટરશ્રી દિનેશભાઈ સિસોદીયા કરી રહ્યા છે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button