લાઈફસ્ટાઇલ

22 કલાકની મહેનત બાદ આ ખાસ રંગોળી તૈયાર કરવામાં આવી છે જુઓ…….

ભારતના વૈજ્ઞાનિકોને બિરદાવા માટે સુરતની સાત મહિલા રંગોલી આર્ટિસ્ટે વિશાલકાય ચંદ્રયાન 3 ની રંગોળી બનાવી

સુરતની સાત જેટલી મહિલા રંગોળી આર્ટીસ્ટો દ્વારા ચંદ્રયાન ત્રણ ની રંગોલી તૈયાર કરવામાં આવી છે.

તેર બાય સાત ફૂટની આ વિશાળ રંગોળીમાં ચંદ્રયાન ત્રણ આબેહુંબ નજર આવે છે.

22 કલાકની મહેનત બાદ આ ખાસ રંગોળી તૈયાર કરવામાં આવી છે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button