ક્રાઇમ

સુરતમાં 5 વર્ષીય બાળકનું અપહરણ: પિતા અરાજકતાનું આરોપ

Surat Dindoli News: સુરતના ડીંડોલી વિસ્તારમાં સુધીનો એક વધુ ચર્ચિત અપહરણ મામલો પોલીસ માટે મહત્વપૂર્ણ છે. પોલીસ દ્વારા બધા જ પ્રમુખ ડિટેઇલ્સ જાહેર કરવામાં આવી નથી હોઈતી, પરંતુ બાળકને મોકલવામાં સફળતાપૂર્વક પોલીસે જાહેર કર્યું છે અને પિતા દ્વારા પેમેન્ટ માંગવાનું આરોપ લગાવ્યું છે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button