લોક સમસ્યા

સેન્ડવીચ ગરમ કરવાના મશીનથી બાળકીને ડામ અપાયા…..

સુરતના સચિન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની ઘટના…

શ્રમિક પરિવારની છ વર્ષની દીકરીને ડામ આપવામાં આવ્યા….

બાળકી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે દાખલ….
..
સાહિલ અને ખુશી ગાંજાનું અને દારૂનું વેચાણ નો આરોપો….

સેન્ડવીચ ગરમ કરવાના મશીનથી બાળકીને ડામ અપાયા…..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button