કારકિર્દી

પ્રેમાંધ બનેલા ઉત્રાણના યુવાને હદ વટાવી……..

સુરત: કતારગામ વિસ્તાર ની ઘટના..

મહિલા શિક્ષિકાને એક યુવાન સાથે ફોન પર મેસેજ કરવાનું ભારે પડી ગયું હતું

પ્રેમાંધ બનેલા ઉત્રાણના યુવાને હદ વટાવી

શિક્ષિકાને કહ્યું : ‘ તારા હાલ ગ્રીષ્મા જેવા કરી નાંખીશ

કતારગામ પોલીસે જેલના સળિયા ગણતો કરી દીધો

શિક્ષિકા 6 વર્ષથી યુવાનના સંપર્કમાં હતી

યુવાન લગ્ન કરવા દબાણ કરતો હતો

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button